...Et moderne bandageri med hovedafdeling i Korsør og 8 klinikker i Vestsjælland og Storstrøms Amter. Vi servicerer sygehuse, praktiserende læger, speciallæger, fysio- terapeuter, amtslige og kommunale institutioner, inklusive plejehjem...

 Korsør - Hovedafdeling

Develop & Design by AlfaIT Aps